Lala

Woonzorg Nederland: “Een objectief oordeel is altijd verdedigbaar”

Woonzorg Nederland werkt sinds 2008 met Eurlicon om de kwaliteit van het liftonderhoud te monitoren. Ook als lifttechnische expertise nodig is, schakelt contractbeheerder Alie Idoe de liftadviseurs van Eurlicon in.

“Liften zijn van elementair belang voor de doelgroep van Woonzorg Nederland. Onze klanten verwachten een hoge mate van betrouwbaarheid. Met alleen een onderhoudscontract zijn we er dan ook niet: we moeten blijven monitoren en bijsturen.”

Objectiviteit
“Naar aanleiding van diverse signalen dat het liftonderhoud niet naar wens gebeurde, hebben wij in 2008 Eurlicon ingeschakeld. We wilden tot een objectief oordeel komen over de dienstverlening van de liftonderhoudspartijen. Eurlicon kon ons dat leveren; het liftadviesbureau opereert totaal onafhankelijk van de onderhoudsbedrijven.”

“Doordat wij Eurlicon hebben ingeschakeld is er een dialoog tot stand gekomen tussen Woonzorg Nederland en de liftonderhoudsbedrijven. Hierdoor is er meer transparantie ontstaan. Ook is de samenwerking tussen Woonzorg Nederland en de liftonderhoudsbedrijven sterk verbeterd.”

Minder storingen
“Belangrijkste verandering is dat Woonzorg Nederland nu meer grip en invloed heeft op de dienstverlening van de liftbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een hogere beschikbaarheid van de liften en minder storingen. Daarmee dragen we direct bij aan de slogan van Woonzorg Nederland: ‘Ruimte voor zorgeloos wonen’.”

“Of ik Eurlicon zou aanbevelen? Uiteraard! Vanuit Woonzorg Nederland heb ik het werken met de liftadviseurs als prettig en ontzorgend ervaren. Vooral ook omdat Eurlicon een objectief oordeel velt, zonder zich door sentimenten te laten leiden. En dat werkt goed, want een objectief oordeel is altijd verdedigbaar!”