Liftadvies voor de zorg

Liften en roltrappen zijn binnen de zorg van levensbelang voor de dagelijkse bedrijfsprocessen. Aan facility managers, technische diensten en andere verantwoordelijken de uitdaging om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze onmisbare installaties naar een hoger niveau te tillen. En dat binnen de beschikbare budgetten.

Eurlicon zet - altijd in samenspraak met u - in op:

  • Ontzorging in liftbeheer.
  • Duidelijke afspraken tussen onderhoudsbedrijf en ziekenhuis/zorginstelling.
  • Lagere kosten voor onderhoud en beheer.
  • Minder storingen van liften.
  • Grotere tevredenheid gebruikers.
  • Goed onderbouwde investeringen in liften.

Woonzorg Nederland: “Een objectief oordeel is altijd verdedigbaar”

Woonzorg Nederland werkt sinds 2008 met Eurlicon om de kwaliteit van het liftonderhoud te monitoren. Ook als lifttechnische expertise nodig is, schakelt contractbeheerder Alie Idoe de liftadviseurs van Eurlicon in.

“Liften zijn van elementair belang voor de doelgroep van Woonzorg Nederland. Onze klanten verwachten een hoge mate van betrouwbaarheid. Met alleen een onderhoudscontract zijn we er dan ook niet: we moeten blijven monitoren en bijsturen.”

Objectiviteit
“Naar aanleiding van diverse signalen dat het liftonderhoud niet naar wens gebeurde, hebben wij in 2008 Eurlicon ingeschakeld. We wilden tot een objectief oordeel komen over de dienstverlening van de liftonderhoudspartijen. Eurlicon kon ons dat leveren; het liftadviesbureau opereert totaal onafhankelijk van de onderhoudsbedrijven.”

“Doordat wij Eurlicon hebben ingeschakeld is er een dialoog tot stand gekomen tussen Woonzorg Nederland en de liftonderhoudsbedrijven. Hierdoor is er meer transparantie ontstaan. Ook is de samenwerking tussen Woonzorg Nederland en de liftonderhoudsbedrijven sterk verbeterd.”

Minder storingen
“Belangrijkste verandering is dat Woonzorg Nederland nu meer grip en invloed heeft op de dienstverlening van de liftbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een hogere beschikbaarheid van de liften en minder storingen. Daarmee dragen we direct bij aan de slogan van Woonzorg Nederland: ‘Ruimte voor zorgeloos wonen’.”

“Of ik Eurlicon zou aanbevelen? Uiteraard! Vanuit Woonzorg Nederland heb ik het werken met de liftadviseurs als prettig en ontzorgend ervaren. Vooral ook omdat Eurlicon een objectief oordeel velt, zonder zich door sentimenten te laten leiden. En dat werkt goed, want een objectief oordeel is altijd verdedigbaar!”

 

Zorgpartners Midden-Holland: "Betere afspraken en hogere kwaliteit onderhoud"

Zorgpartners Midden-Holland is de grote aanbieder van diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Midden-Holland. Vanuit zeventien locaties kunnen bewoners en cliënten uit de wijk à la carte diensten afnemen. Zorgpartners Midden-Holland zet al een aantal jaren de liftexpertise van Eurlicon in.

Gezien de cliënten/bewoners van Zorgpartners Midden-Holland is het functioneren van de liften essentieel voor de bedrijfsvoering. In het verleden waren er naar mening van Zorgpartners Midden-Holland te veel storingen en klachten over het onderhoud van de liften. Er was geen inzicht in de werkzaamheden van de liftonderhoudsbedrijven en er waren per locatie afwijkende afspraken over het onderhoud.

Bestek en beheer
De hiervoor geschetste situatie was ongewenst. Daarom is besloten een op maat geschreven onderhoudsbestek voor de liften te gaan hanteren, en het dagelijks beheer van de liften uit te gaan voeren met de hulp van lifttechnisch specialisten. Er is hierbij om verschillende redenen voor Eurlicon gekozen. Ten eerste is er het vertrouwen in het kennisniveau van de adviseurs van Eurlicon die steeds up-to-date wordt gehouden. Ten tweede staat Eurlicon onafhankelijk ten opzichte van alle liftbedrijven.

Gezamenlijke prestatie
In de praktijk blijkt dat het door Zorgpartners Midden-Holland en Eurlicon samen geschreven bestek prima aan de verwachtingen voldoet. Voor hetzelfde bedrag aan liftonderhoud - of zelfs minder dan vroeger - zijn nu betere afspraken gemaakt, is de kwaliteit hoger, en is er assistentie bij het beheer door Eurlicon. De ervaring is dat door het inschakelen van Eurlicon een stuk kennis en daadkracht in huis is gehaald. Tevens is er inzicht ontstaan over wat er allemaal rond de liften speelt. Dit resulteert in betere begrotingen en meer grip op de investeringen.

Zorgpartners Midden-Holland heeft verstand van zorg voor mensen, Eurlicon heeft verstand van zorg voor liften. Het blijkt een goede combinatie!