Lala

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl: “Helderheid over wederzijdse verwachtingen liftonderhoud”

Net als vele corporaties richt ook Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl uit Eindhoven zich meer dan ooit op de klant. "Onze grootste maatschappelijke taak ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen voor diegenen die niet in de eigen huisvesting kunnen voorzien," vertelt Maartje Vermeer van de afdeling Inkoop. Om de beperkte middelen slim en efficiënt te kunnen inzetten, verwacht Woonbedrijf maatwerk en creativiteit van zijn leveranciers en samenwerkingspartners. Eén van die partners is Eurlicon. "Sinds 2009 ondersteunt het liftadviesbureau ons met analyses van, en advies over, het liftbeheer."

Liftportefeuille op gewenst niveau

"Bij Woonbedrijf meten we de prestaties van de liftonderhoudsbedrijven nu aan de hand van leveranciersrapportages. Met deze rapportages zijn we in staat om te sturen op klanttevredenheid en onderhoudskosten. Onderhoudsbedrijven worden zo extra gestimuleerd om de liftportefeuille op het gewenste niveau te houden," benadrukt Vermeer.

Beter aansturen en besparen op liftonderhoud

Op basis van de rapportages zag Eurlicon mogelijkheden om het raamcontract voor liftonderhoud te verbeteren en te herzien. "Zo kunnen we de onderhoudsbedrijven effectiever en doelmatiger aansturen, en zijn we verzekerd van het juiste liftonderhoud tegen een eerlijke prijs."

Wederzijdse verwachtingen helder

Vermeer vertelt verder: "Samen met Eurlicon hebben we per installatie bekeken aan welk onderhoud behoefte is. Dit was nodig omdat de omgeving, het gebruik en de gebruikers per complex verschillen. Mede dankzij de hulp van Eurlicon ligt er nu een nieuwe raamovereenkomst die Woonbedrijf-breed inzetbaar is. Doordat de benoemde prestaties wederzijds worden overeengekomen én gericht zijn op zowel de in- als output, weten we beter wat we als opdrachtnemer en opdrachtgever van elkaar mogen verwachten!"