Lala

TBV Wonen: “Bij liften in de nieuwbouw 100% goed beginnen”

Als middelgrote woningcorporatie heeft TBV Wonen zo’n honderddertig liftinstallaties en een tiental gevelonderhoudsinstallaties te onderhouden. Volgens Martijn in ’t Groen, verantwoordelijk voor deze installaties, is de eerste klap een daalder waard. Daarom schakelt hij bij oplevering van nieuwbouwprojecten Eurlicon in: “Er komen telkens weer onverwachte punten naar voren die we zelf niet zouden hebben gesignaleerd.”

Slijtage of storingen voorkomen

Krijgt de Tilburgse woningcorporatie inderdaad wat ze besteld heeft? Met de inzet van Eurlicon krijgt In ’t Groen een helder antwoord op die vraag. “Juist bij liften in nieuwbouwprojecten willen we graag 100% goed beginnen. Punten die bij oplevering niet in orde zijn, en die wij zelf niet zien, kunnen zomaar slijtage of storingen tot gevolg hebben. Daarom laten we Eurlicon de oplevering begeleiden.”

Heldere liftadviesrapporten

De samenwerking met Eurlicon loopt volgens In ’t Groen op rolletjes. “Afspraken zijn op korte termijn te maken en de adviseur communiceert altijd netjes en tijdig. Ook met de rapportage zijn ze vlot. De rapporten zijn zo compleet en helder dat ik ze direct kan doorsturen naar de betrokken nieuwbouw- of onderhoudspartijen.”

Zinvolle aanvulling voor corporatie

Of In ’t Groen Eurlicon bij andere lifteigenaren zou aanbevelen? “Zeker als je zelf niet alle werken buiten kunt controleren, is Eurlicon een mooie en zinvolle aanvulling.”