Lala

Vecht en Omstreken: "Samen voor beter liftonderhoud"

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is uiterst tevreden over de samenwerking met Eurlicon. In 2012 werd zij genoodzaakt te kiezen voor een nieuw liftonderhoudsbedrijf, vanwege onvoldoende service en kwaliteit. Eurlicon werd hierbij ingeschakeld. Philip Zeelenberg, projectopzichter van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, vertelt over de samenwerking.

Samenwerking

“Ons standpunt is dat we gaan voor een duurzame relatie, mits marktconform en naar onze wensen en wederzijdse afspraken. Vanuit onze onvrede met het oude liftonderhoudsbedrijf zijn wij gaan nadenken over wat wij verwachten van een onderhoudsfirma. Voor ondersteuning in het aanbestedingstraject klopten we aan bij Eurlicon. Deze partij straalde voldoende vertrouwen en vakkennis uit, waardoor wij graag met hen de samenwerking aangingen.”

Vertrouwen in Eurlicon

“Als beheerder is het lastig om de conditie en de status van het onderhoud en vervangingen van liften in te schatten. We willen kunnen vertrouwen op de deskundigheid van het onderhoudsbedrijf. Bovendien zijn wij als beheerder van een niet al te groot aantal woningen gewend dat wij ons bezit en de huurders persoonlijk kennen. Dit verwachten wij ook van onze aannemers.”

Beter inzicht in eigen bezit

“Een groot voordeel van een kleinere organisatie is dat ik zelf met de adviseur van Eurlicon kon meegaan. Zo leerde ik het eigen bezit beter kennen. Ondersteboven in een liftschacht om de eigenschappen te inventariseren kreeg ik een duidelijk beeld van hoe het onderhoud is uitgevoerd en waar het beter had gekund. De intensiviteit waarmee ons bezit door Eurlicon is opgenomen, onderstreepte het vertrouwen en geeft mij het gevoel dat wij maatwerk geboden kregen. Ook was het prettig te ervaren dat er nog 'vakidioten' zijn die kennis van zaken hebben als het gaat om liften.”

Kennisdeling

“Gezamenlijk hebben we de aanvraag voor het aanbesteden van ons liftonderhoud opgesteld. Ook hierin was het prettig om te ervaren dat Eurlicon weet wat wij als beheerder willen en hoe dit transparant te maken in onze aanvraag. Door dit van tevoren kenbaar te maken aan partijen, hoefden we geen appels met peren te vergelijken. Wij zijn zeer tevreden over de aanpak van onze aanbesteding en we hebben van de nieuwe partij een duidelijk aanbod gekregen van goede service en kwaliteit. Hiernaast is het voor ons goed te weten dat we in de toekomst eventueel opnieuw een beroep kunnen doen op de vakkennis en ervaring die Eurlicon heeft aangetoond.”