Liftadvies voor het onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor een pittige taak. Enerzijds moeten zij steeds meer in de strijd werpen om de student voor zich te winnen, anderzijds kampen zij met teruglopende budgetten.

Onze dienstverlening voor onderwijsinstellingen

Als het gaat om beheer, onderhoud, nieuwbouw en renovatie van liften staat Eurlicon het onderwijs graag terzijde. Wij helpen uw organisatie niet alleen om kosten te beperken, wij zorgen ook voor een optimale beschikbaarheid.

Samen met u zetten we in op:

  • Ontzorging in liftbeheer.
  • Duidelijke afspraken tussen onderhoudsbedrijf en onderwijsinstelling.
  • Lagere kosten voor onderhoud en beheer.
  • Minder storingen van liften.
  • Grotere tevredenheid gebruikers.
  • Goed onderbouwde investeringen in liften.

HvA: “Liftonderhoudsbedrijven weten dat Eurlicon meekijkt”

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is de hogeschool ván, vóór en mét Amsterdam. Op 17 locaties verspreid door de stad werken de medewerkers en onderzoekers, en volgen 50.000 studenten hun onderwijs. Metin Kircadag is al sinds 2006 bij HvA verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen. Sinds 2006 maakt hij gebruik van de expertise van Eurlicon. “Wat startte met kleine adviesopdrachten, is uitgegroeid tot volledige assistentie bij het beheer van de lift- en gevelinstallaties.”

Metin Kircadag: “Bij HvA hebben we het gebouwbeheer geheel uitbesteed aan maincontractors. Zij zijn de opdrachtgevers van de liftbedrijven. Omdat ik merkte dat deze contractors over onvoldoende liftkennis beschikten, en de prestaties van de liftbedrijven niet aansloten bij onze wensen, heb ik besloten een liftadviesbureau in te schakelen.”

Een onafhankelijk liftadviesbureau

“Belangrijk keuzecriterium was voor ons dat het liftadviesbureau zich professioneel en vooral onafhankelijk in de markt kan bewegen. Uiteindelijk viel de keuze op Eurlicon, omdat zij aantoonbaar over een ruime kennis en ervaring in dit vakgebied beschikken, en pragmatisch te werk gaan.”

Kircadag is blij met de resultaten tot nu toe: “Liftonderhoudsbedrijven zijn zich ervan bewust dat er meegekeken wordt hoe zij presteren. Door structureel op vaste momenten hun prestaties met ze te bespreken, zijn ze meer conform onze wensen gaan presteren.”

Duurzame relatie met Eurlicon

De samenwerking met Eurlicon bevalt Kircadag goed: “Eurlicon heeft voor ons duidelijk een toegevoegde waarde. Niet voor niets hebben we een duurzame relatie met het liftadviesbureau opgebouwd.”