Advies voor institutionele beleggers

Gebouwen moeten weliswaar rendement opleveren, maar wie de kwaliteit voor de gebruikers uit het oog verliest, verliest uiteindelijk ook de huurder en dus rendement. Daarvan zijn steeds meer institutionele beleggers zich bewust. Zij kiezen in gebouwonderhoud en -beheer dan ook voor een optimalisatie van de balans tussen kwaliteit en kostenbeheersing.

Onze dienstverlening voor institutionele beleggers

Als het gaat om liften, roltrappen en andere gebouwgebonden installaties weet Eurlicon als geen ander waar het op aankomt. Wij zorgen dat u weloverwogen beslissingen neemt die bijdragen aan kwaliteit in gebruik én kostenreductie.

Samen met u zetten we in op:

  • Ontzorging in liftbeheer in samenwerking met uw vastgoedbeheerder.
  • Duidelijke afspraken tussen eigenaar, vastgoedbeheerder en onderhoudsbedrijf.
  • Optimale prijs-kwaliteitverhouding in de kosten voor onderhoud en beheer.
  • Minder storingen van liften.
  • Grotere tevredenheid van uw huurders.
  • Goed onderbouwde investeringen in liften.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance: “Meer grip op onderhoud”

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft onlangs het onderhoud van de liften in haar COG-portefeuille gereorganiseerd. Projectleiders Bert Jansen en Jelle van der Hek, respectievelijk Technisch Manager Kantoren en Technisch Manager Retail, over hun keuze voor Eurlicon.

“Wij zochten een partij die ons kon helpen meer grip te krijgen op het liftonderhoud in onze panden.  Al direct vanaf het eerste contact met Eurlicon sprak de heldere en eenvoudige aanpak ons aan.”

Succes

“Samen met Eurlicon hebben we bereikt dat onze liften nu op een gestructureerde en gecontroleerde wijze worden onderhouden. Er is voor alle liften een eenduidig onderhoudscontract. Ieder contract is vanuit de visie van de opdrachtgever is opgesteld.”

“Nu de aanbestedingen achter de rug zijn, kunnen we concluderen dat er ook een directe kostenbesparing voor onze huurders is bereikt. Dat is een mooie bonus, want onze insteek van het nieuwe onderhoudscontract was vooral gericht op de kwaliteit van het onderhoud.”

Aanbevelingswaardig

“Ja, wij kunnen Eurlicon zeker aanbevelen. Wat ons naast de inhoudelijke kwaliteit is opgevallen, is dat ze nakomen wat ze hebben afgesproken.”

Bouwinvest: “Extra aandacht voor bedrijfszekerheid liften”

Bouwinvest Real Estate Investment Management (REIM) B.V. is als vermogensbeheerder gespecialiseerd in vastgoed voor institutionele investeerders. Bouwinvest beheert drie Nederlandse fondsen in de sectoren woningen, winkels en kantoren. Wat liftbeheer en -onderhoud betreft laat Bouwinvest zich sinds 2009 voor haar woningportefeuille adviseren door Eurlicon. Technisch manager Jan Vuijk legt uit wat de samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd.

“Doordat Eurlicon ons assisteert bij het liftbeheer, hebben we nu een goed inzicht in het functioneren van alle liften binnen onze portefeuilles. Vanuit dat inzicht krijgen wij ook een helder beeld over de kwaliteit en de dienstverlening  van onze onderhoudsbedrijven.”

Onder de loep
“Door de goede monitoring kunnen we nu extra aandacht schenken aan liften met een te hoog storingspercentage. Die extra inzet voor een optimale bedrijfszekerheid heeft zich inmiddels vertaald naar een betere gebruikservaring voor diegenen die werken en wonen in onze gebouwen.”

“Ik vind Eurlicon zeker onderscheidend in de markt. Naast een schat aan kennis vallen ze op door hun grote snelheid in afhandeling, maar ook door hun pro-activiteit.”