Lala

Gemeente Tilburg: “Meerwaarde Eurlicon zit in branchekennis, technische kennis en netwerk"

De gemeente Tilburg is eigenaar van zo'n 180 panden, waaronder het stadion van Willem II, de schouwburg en het TextielMuseum. Al deze panden zijn in beheer bij het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Technisch beheerder Maikell van Rooijen is verantwoordelijk voor alle technische installaties in de panden. Daaronder vallen pakweg 100 transportinstallaties.

Omdat de gemeente Tilburg een verdere professionalisering wenste – gericht op een integrale samenwerking met haar opdrachtnemers – was kennis van verschillende vakgebieden bij de gemeente noodzakelijk.

Van Rooijen: "Op veel vakgebieden hadden we die kennis intern wel in huis, maar voor liften niet. Alle reden voor ons om Eurlicon in te schakelen."

Conditie-afhankelijk liftonderhoud
"Eurlicon vormt de spil die de verschillende partijen samenbrengt en op basis van gelijkwaardigheid laat samenwerken", vertelt Van Rooijen. "Het proces dat we samen met Eurlicon zijn ingegaan behelst echt een cultuurverandering: iedereen moet proactief de samenwerking aangaan en zijn verantwoordelijkheid nemen. Doel is dat we uiteindelijk omschakelen naar conditie-afhankelijk onderhoud – met heldere en duidelijke prestatie-indicatoren."

Liftexpertise breed ingezet
Van Rooijen is zeer tevreden over de samenwerking met Eurlicon tot nu toe. "De meerwaarde van de Eurlicon-adviseurs zit met name in hun branchekennis, hun inhoudelijke technische kennis en hun netwerk. Dankzij de input en het advies van Eurlicon hebben we in korte tijd veel bereikt."

"Zo werken we beter samen met de onderhoudspartijen en de keuringsinstantie, hebben we inzicht in de onderhoudsstatus van de installaties en kunnen we dankzij hun expertise moeilijke problemen sneller en beter afhandelen. Wat ook prettig is, Eurlicon ontzorgt ons bij renovatieprojecten door de projectbegeleiding op zich te nemen."

"De brede Eurlicon-ondersteuning zorgt ervoor dat we veel minder tijd en geld verspillen. Ik kan het liftadviesbureau dan ook van harte aanbevelen," besluit Van Rooijen.


Over de gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg omvat naast de gelijknamige stad Tilburg tevens de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. Per 31 maart 2015 had de gemeente 211.726 inwoners, waarmee Tilburg de zesde gemeente van Nederland is.