Missie & Visie van Eurlicon

Missiestatement – Beheersbaar samenspel

Eurlicon adviseert en ondersteunt, op landelijk en regionaal niveau, bij het beheren en onderhouden van gebouwgebonden transportinstallaties. Door complexe vraagstukken eenvoudig en behapbaar te maken voor de klant. Wij opereren nationaal, met als verbindende factor, in elke provincie een adviseur.

Zorgeloze formule

U profiteert van onze zorgeloze formule. Wij stappen namelijk op elk gewenst moment in de levenscyclus van de installaties. Door onze gedrevenheid in techniek en een breed scala aan interne specialisatie, weten wij complexe vraagstukken om te zetten in heldere taal voor de eindgebruiker.

Klant blijft aan het roer

Wij zoeken altijd het samenspel op, maar de klant blijft aan het roer staan, met oprechte aandacht en snelheid voor de eindgebruiker. Grip op de installatie staat hierin centraal. Eurlicon zit naast de klant, waardoor wij altijd in dezelfde richting kijken. De klant ervaart hierdoor vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden.

Visiestatement – De beweging in eenvoud

Eurlicon voorziet met de economische groei, globalisering in de grote steden, 24-uurs economie en digitalisering, dat er anders gekeken moet worden naar complexe vraagstukken met betrekking tot gebouwgebonden transportinstallaties. Nederland wordt als het ware één grote 24/7 stad. 

Dit houdt in dat er veel verandert voor installatietechnisch onderhoud en dat de vraagstukken met betrekking tot gebouwgebonden transportinstallaties complexer en uitgebreider worden. Als een gebouw bijvoorbeeld 24 uur in gebruik is, wanneer moet er dan überhaupt onderhoud plaatsvinden? Wij voorzien dat het takenpakket van u daarmee groter en complexer wordt. Daarmee wordt ook het managen en onderhouden van verschillende onderhoudspartijen een grotere uitdaging.

Eurlicon heeft deze uitdaging omarmd. Wij helpen u om op een ander niveau te opereren. Namelijk een niveau waarin de relaties met betrekking tot verschillende onderhoudspartijen tot een minimum beperkt wordt. En waarbij zaken eenvoudig en beslissingsklaar gepresenteerd worden. 

Eurlicon gelooft dat mensen hierin het verschil maken. Ons team is van nature nieuwsgierig. Nieuwsgierig om enerzijds de complexiteit van de steeds veranderende wereld om ons heen te ontdekken en te omarmen. En verbindend om er zo voor te zorgen dat de juiste partijen op het juiste niveau elkaar vinden. Wij zijn úw rots in de branding. Verankering en rust in een markt die 24/7 in beweging is en zich ontwikkelt.

Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.