Corporate story van Eurlicon

Onze Corporate story

Op 4 februari 2000 wordt Eurlicon opgericht door het Liftinstituut. Bij de KvK in Amsterdam wordt de handtekening gezet en zo is Eurlicon geboren.

Vanuit de markt was er vraag naar onafhankelijk advies, bij zowel de lifteigenaren als de liftenfirma’s. En dat bleek al snel, want in datzelfde jaar in augustus begonnen de eerste drie adviseurs. Op een koude novemberdag hebben we ons eerste succesmoment gevierd. Eurlicon kreeg – niet de eerste – maar wel de grootste inventarisatieopdracht voor glazenwassers. Wat begon in Amsterdam, kreeg op dat moment steeds meer nationale vorm.

Door de gedrevenheid van onze medewerkers begint het merk Eurlicon door de jaren heen steeds meer te leven, en in 2004 zijn wij zelfs tot in het onderste punt in het zuiden van Nederland vertegenwoordigd. 

De klanten zien Eurlicon als kennisleverancier, een vraagbaak op het gebied van liften en aanverwanten, en, zeker de eerste tien jaar van ons ontstaan, veilig werken op hoogte. Eurlicon staat bekend als het tegengewicht voor onze relaties. 

Directeur Reinier Geradts vertelt: “Wie mij goed kent, weet dat ik geleerd heb om me uit te spreken, verbaal én non-verbaal. Ik zeg waar het op staat, meteen. Dat vindt niet iedereen altijd plezierig, maar zo sta ik ook voor een koor. Met mijn muziekachtergrond en vooral mijn werk als dirigent moet ik glashelder zijn als ik wil dat er nú iets gebeurt. Er is geen ruimte voor vage aanwijzingen en zo heb ik ook van me laten horen tegenover de directie van het Liftinstituut in 2015. Gekscherend zei ik: “Ik wil Eurlicon wel van jullie overnemen”. In de zomer van 2016 kreeg ik dan ook het telefoontje, of ik nog interesse had. 

Ik ben entrepreneur en zoek graag de uitdaging op. Eurlicon zit in een deel van de markt waar DLR niet zit, waardoor de mogelijkheden eindig zijn. Eurlicon is een partij met een gevestigde naam bij veel organisaties en levert goed en kwalitatief werk af. Zo’n kans tot overname komt maar één keer in je leven voorbij. Door deze overname komt er een grote naamsbekendheid en zijn er meer specialisten in dienst.

Bijna anderhalf jaar heb ik samen met mijn sparringpartners kunnen klankborden omtrent de overname. In het najaar van 2017 is de intentieverklaring rond en is het personeel van Eurlicon in december op de hoogte gesteld. Dit was ook de eerste échte ontmoeting tussen mij en de mensen van Eurlicon.

In januari 2018 ging ik dan ook vol aan de bak voor Eurlicon. Met DLR hebben we een goed onderkomen en dit moest er ook komen voor Eurlicon. We moesten een eigen plek krijgen en creëren. De integratie, het live gaan van systemen en de inrichting van processen gingen in sneltreinvaart.

Door de jaren heen zijn we een familie geworden en dit gevoel is meer versterkt sinds we op “eigen benen staan”, samen met DLR Adviesgroep. Het voelt als thuiskomen. Ons DNA en gedrag sluiten naadloos op elkaar aan, we voelen ons nu echt onafhankelijk en zijn trots op het merk Eurlicon.”

 

Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.