Oplevering installaties

Inspectie liften na oplevering gebouwen

Komt een gebouwencomplex bij u in beheer, dan is de staat van technische installaties als liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties niet altijd duidelijk. Zeker bij nieuwbouw of na modernisering en renovatie wordt de beoordeling van installaties bij oplevering vaak overgeslagen. Dat is jammer, want er zijn een aantal risico’s. Een opleverinspectie van installaties is daarom belangrijk.

 

Risico na modernisering en renovatie installatie

  • De installateur heeft niet alles volgens de opdracht uitgevoerd.
  • Niet alle restpunten zijn opgelost.
  • De installatie heeft geen modificatiekeuring ondergaan.
  • Er zijn beschadigingen die pas later worden opgemerkt.

Risico na nieuwbouw installatie

  • De installatie is van de leverancier aan de aannemer opgeleverd. Bij de oplevering heeft de aannemer niet of niet goed in de schacht of op het dak gekeken en zijn restpunten niet opgemerkt.
  • Mogelijk heeft de aannemer de lift gebruikt voor vervoer van werknemers en materialen. Vuil of beschadigingen aan de lift tot gevolg.
  • Door de tijd tussen de oplevering aan de aannemer en de uiteindelijke oplevering aan de eigenaar is een deel van de liftgarantie al verlopen.

Risico bij in beheer krijgen bestaande bouw

  • U heeft geen inzicht in de technische staat en eventuele gebreken zijn onbekend.
  • De installatie is mogelijk afgekeurd en mag formeel niet gebruikt worden.
  • Bij het lang stilstaan van installaties zijn bepaalde componenten mogelijk aangetast.

Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.