Veilig werken op hoogte begint met DakAssist van Eurlicon

Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die in en aan uw gebouw werkt. Voor het werken op daken of met een gevelinstallatie gelden tal van arbo-eisen. Niet naleven daarvan kan bij ongevallen leiden tot aansprakelijkheidskwesties of uitstel van gebouwonderhoud. Het is dus zaak om maatregelen te treffen. Maar hoever moet u gaan? Eurlicon helpt u aan een scherp advies waarmee u uw verantwoordelijkheid als goed huisvader serieus neemt.

De eerste stap: de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Hoe veilig is uw dak? Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beoordeelt Eurlicon graag de dakveiligheid en de andere situaties waarin mensen op hoogte werken. We bekijken welke werkzaamheden er op hoogte plaatsvinden en welke gevaren er zijn. Daarbij adviseren wij u over de noodzakelijke voorzieningen, zoals valbeveiliging, dakrandbeveiliging, lijnsystemen en gebiedsbegrenzing. Ons advies voor dakbeveiliging is altijd objectief: omdat wij geen systemen voor veilig werken op hoogte leveren, hebben wij geen commercieel belang.

Aanbesteding voorzieningen veilig werken op hoogte
Op basis de risico-inventarisatie en -evaluatie kunnen we ook het plan van eisen en bestek voor de veiligheidsmaatregelen voor u verzorgen. We selecteren marktpartijen, begeleiden het gunningsproces wordt en beoordelen de offertes. Uiteindelijk controleert Eurlicon ook voor u ook hoe de veiligheidsvoorzieningen zijn uitgevoerd en opgeleverd.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie over DakAssist. Ook in de speciale flyer leest u meer over onze dienstverlening waarmee u het veilig werken op hoogte binnen uw organisatie zeker stelt.