EnergiePrestatieMetingen

Duurzaamheid en energiebesparing zijn een belangrijk onderdeel in onze maatschappij. Energiezuinige apparatuur, zoals zonnepanelen, besparing op verlichting worden al meegenomen in gebouwen. Echter is dit bij liften en roltrappen niet altijd het geval, terwijl deze juist veel energie kunnen verbruiken. Sinds de totstandkoming van de VDI 4707-1 richtlijn is het meten en certificeren van deze installaties steeds beter mogelijk. Vanaf heden voeren wij deze EnergiePrestatieMetingen uit. Door onze expertise gaan wij verder dan enkel de energiemetingen en rapportages. Eurlicon kan u ook direct gerichte adviezen meegeven en, waar gewenst, ondersteunen bij de moderniseringen, renovaties of ander planmatig werk om het energieverbruik van uw installatie zo optimaal mogelijk te krijgen.

Wat houden deze energiemetingen precies in?

Tijdens een meting komt onze adviseur langs op locatie die een circa 1 uur durende meting verricht. Op basis van deze meting wordt er, aan de hand van de VDI 4707-1 richtlijn en de meetgegevens, bepaald welk energielabel bij uw installatie van toepassing is. De meetgegevens maken wij zichtbaar en werken wij uit in een overzichtelijke rapportage. In onze rapportage geven wij u gericht advies met welke mogelijke verbeterpunten er zijn om het energielabel, waar mogelijk, te verhogen of we kijken gezamenlijk naar een stappenplan om de eis van kantoorgebouwen met een energielabel C voor 1 januari 2023 te behalen.

Onze adviseurs en projectmanagers staan klaar om deze verandering te begeleiden.

Waarom zou ik een energiemeting uit laten voeren bij mijn installatie?

De meting is waardevol voor bijvoorbeeld renovaties. Zo kan er worden gekeken wat het resultaat is van de renovatie voor de duurzaamheid van het gebouw. Daarnaast helpt een energiemeting bij het in kaart brengen van moderniseringsmogelijkheden, waardoor op de lange termijn kosten kunnen worden bespaard.

In het klimaatakkoord van 2015 is besloten dat per 1 januari 2023 ieder kantoorgebouw, groter dan 100 m2, verplicht energielabel C moet hebben. Zodra u dit voor uw gebouw op deze datum niet aan kunt tonen, dan mag het vanaf dat moment niet meer als kantoorgebouw gebruikt worden zoals bepaald in het Bouwbesluit van 2012. Vanaf januari 2030 moeten kantoorgebouwen zelfs verplicht een energielabel A hebben.

Ook de woningcorporaties zijn al jaren hard bezig met de vraag hoe zij ruim 2,4 miljoen huurwoningen kunnen gaan verduurzamen. Daarom is er in de agenda van Aedes 2020-2023 afgesproken dat de gehele corporatiesector gemiddeld energielabel B in 2021 wilt gaan realiseren. Dit strookt in de lijn met de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van 2015 voor de kantoorgebouwen. 

Wilt u weten wat het energielabel van uw lift of roltrap is? Of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met 1 van onze accountmanagers. Samen zorgen we er dan voor dat ú voldoet aan de nieuwe verplichtingen van het klimaatakkoord!