“Corporaties kunnen verantwoord bezuinigen op liftonderhoud”

Nu woningcorporaties een slordige zevenhonderd miljoen moeten meebetalen aan het Vestia-debacle, zijn bezuinigingen onontkoombaar.

Liftadviesbureau Eurlicon merkt dat corporaties kritisch kijken naar het liftonderhoud. Manager Imro Garcia: “Bezuinigen is mogelijk, mits je dat verantwoord doet. De veiligheid mag niet in het geding komen.” 
 
Gevaarlijke situaties

Garcia: “Zomaar besparen op periodiek en planmatig onderhoud is een slecht idee. Niet of nauwelijks onderhouden liften of installaties die niet op tijd worden gerenoveerd, kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ook maar één corporatie is die dat voorstaat.”

Weloverwogen kiezen

Volgens Garcia zijn er binnen de veiligheidsgrenzen wel degelijk besparingen te realiseren: “Minder onderhoud is mogelijk als je maar deskundige en weloverwogen keuzes maakt. Belangrijke vraag daarbij is: heeft elke lift hetzelfde onderhoud nodig? Zo kan een nieuwere lift waarschijnlijk met minder onderhoud toe dan een oude. Ook moet je kijken welke bijdrage een liftinvestering levert aan de veiligheid en aan het functioneren van de lift.”

Liftadvies verdient zichzelf terug

“Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet je op de hoogte zijn van de situatie rondom de lift. Daarnaast moet je ook over lifttechnische kennis beschikken. De situatie kunnen de meeste woningcorporaties zelf wel in kaart brengen, maar het is vaak de lifttechnische kennis waar het aan ontbreekt. Ons advies is dan ook om eerst te investeren in een liftadviseur, waarmee je samen de begroting beoordeelt en waarmee je samen kijkt waar verantwoord kan worden bezuinigd. De ervaring leert dat zo’n investering zich binnen no-time terugverdient”, besluit Garcia.