De Klant aan het Roer: Deel 1

Door goed te luisteren naar de opdrachtgever komen we vaak met de juiste probleemoplossingen. Om hier een voorbeeld bij te geven, presenteren wij een reeks cases waarbij we samen met de klant tot succesvolle resultaten zijn gekomen: 'De klant aan het roer'. Lees verder voor Deel 1: Het ontstaan van de onderhoudschecks aan liften met Woonzorg Nederland

Casevoorbeeld: Woonzorg Nederland, een landelijke woningcorporatie voor senioren en mensen met een beperking, in opdracht van de heer Alie Idoe (beleidsmedewerker bedrijfsbureau).

In de loop van 2007 kwam de heer Idoe van Woonzorg Nederland met het verzoek een controle op het liftonderhoud te ontwikkelen. Hij had de taak om namens Woonzorg Nederland het liftenbestand te beheren, met name op het gebied van de onderhoudscontracten.  Het liftenbestand zijn circa 1000 liften, waarop de heer Idoe vanuit het hoofdkantoor Amstelveen grip trachtte te krijgen.

Aan de voorzijde waren er contractafspraken gemaakt. Uit diverse signalen uit het veld ontstond het vermoeden dat de uitvoering van het onderhoud niet werd gedaan zoals was afgesproken.

Om dat vermoeden concreet te maken heeft Alie de samenwerking met ons gezocht, en zijn we uiteindelijk samen tot een eenvoudige maar doeltreffende dienst gekomen. Grote hulp was dat Alie al precies wist welke informatie hij zou willen hebben, en welk doel hij met de check wilde bereiken. 

Vanuit de resultaten van de audits werden de vermoedens over de uitvoering van het onderhoud bevestigd. De resultaten zijn voorgelegd en besproken met de liftbedrijven, die met een Plan van Aanpak moesten komen om de dienstverlening te verbeteren.

Het resultaat is dat er meer inzicht in de kwaliteit, meer samenwerking en meer transparantie is ontstaan, met daardoor meer grip en meer begrip.

Uiteindelijk komt het  resultaat van de onderhoudschecks ten goede aan de klanten van Woonzorg Nederland, het draagt bij aan de doelstelling van Woonzorg Nederland: 'Ruimte voor zorgeloos wonen.

De met Woonzorg Nederland ontwikkelde onderhoudscheck was en is uniek in onze branche. Door de eenvoudige aanpak en opzet waren meerdere bedrijven geïnteresseerd in een werkwijze, zoals die van Woonzorg Nederland. Wilt u ook meer weten over deze Onderhoudscheck, leest u dan hier verder.