"Corporaties kunnen verantwoord bezuinigen op liftonderhoud"

Toen woningcorporaties een slordige zevenhonderd miljoen moesten meebetalen aan het Vestia-debacle, bleken bezuinigingen onontkoombaar.

Liftadviesbureau Eurlicon merkt dat corporaties kritischer kijken naar het liftonderhoud en stelt: "Bezuinigen is mogelijk, mits je dat verantwoord doet. De veiligheid mag niet in het geding komen."

Gevaarlijke situaties

Zomaar besparen op periodiek en planmatig onderhoud is een slecht idee. Niet of nauwelijks onderhouden liften of installaties, die niet op tijd worden gerenoveerd, kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is ook moeilijk voor te stellen dat er ook maar één corporatie is die dat voorstaat.

Weloverwogen kiezen

Er zijn binnen de veiligheidsgrenzen wel degelijk besparingen te realiseren. Minder onderhoud is mogelijk als er maar deskundige en weloverwogen keuzes worden gemaakt. Belangrijke daarbij is de vraag: heeft elke lift hetzelfde onderhoud nodig? Zo kan een nieuwere lift waarschijnlijk met minder onderhoud toe dan een oude. Ook moet er gekeken worden welke bijdrage een liftinvestering levert aan de veiligheid en aan het functioneren van de lift.

Liftadvies verdient zichzelf terug

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet men op de hoogte zijn van de situatie rondom de lift. Daarnaast er ook over lifttechnische kennis beschikt worden. Nu kunnen de meeste woningcorporaties zelf wel de situatie in kaart brengen, maar is het vaak de lifttechnische kennis waar het aan ontbreekt. Het advies van Eurlicon is dan ook om eerst te investeren in een liftadviseur, waarmee samen de begroting wordt beoordeelt en waarmee men samen kijkt waar verantwoord kan worden bezuinigd. De ervaring leert dat zo’n investering zich binnen no-time terugverdient.