Eurlicon aan round table tijdens Building Holland

Eurlicon nam enige tijd geleden deel aan de Round table tijdens Building Holland. Hierbij is DBFMO besproken.

Wordt het ‘het nieuwe bouwen of vallen de partijen in een bouwproces te snel weer in hun oude werkpatroon? Vijf spelers aan het woord over deze nieuwe manier van samenwerken binnen de bouwwereld.

Wat is DBFMO?

Bij een Design, Build, Finance, Maintain and Operate-contract (DBFMO) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.

Meer weten? http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/contracten_gww/dbfm/

Praktijk

Maar welke invloed heeft dit op de praktijk? In de huidige, oude structuur zijn partijen (architecten, aannemers, liftbedrijven, adviseurs, etc.) ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor hun ‘opdracht’. DBFMO contracting verbindt de bouwfase aan de gebruiksfase. Het op korte termijn (ofwel gefaseerd) bouwen wordt vervangen door het lange termijn bouwen.

Het voor een lange looptijd aangaan van een contract resulteert in keuzes voor duurdere en kwalitatief betere producten, doordat men verantwoordelijk is voor een langere periode (20-30 jaar) van het functioneren van de lift.

Visie uit de bouw

Bregje Nagtzaam, Directeur Project Management Colliers
- Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud voor een grote vastgoedportefeuille en treedt op als gedelegeerd opdrachtgever.
“DBFMO kan een risico afvangen voor de vastgoedeigenaar. Maar dit is niet waar het om draait. De samenwerking verloopt veel flexibeler.”

Ellis ten Dam, Director Business Development & Innovation|Royal Haskoning|DHV & Expert Duurzaam Gebouwd
- Een schakel in processen en contracten.
“DBFMO is de verbinding tussen ontwerp en bouwfase. Als je niet zorgt dat het gebouw doet wat het moet doen voor de eindgebruiker, kan je beter geen gebouw neerzetten.”

Peter van Leeuwen, Directeur Grote Projecten BAM Utiliteitsbouw
“De traditionele werkwijze bestaat, maar DBFMO is in ontwikkeling. De zorgen liggen in de exploitatiefase. Dit doordat alle partijen een nieuwe rol hebben na de oplevering. Het maken van afspraken is ook simpeler, er zijn geen meterslange papieren die moeten worden doorgewerkt voor het, bij wijze van, aanbrengen van een kapstokhaakje.”

Imro Garcia, Directeur Eurlicon
"Vragen over welke lift er nodig is in een gebouw kwamen voorheen eigenlijk veel te laat. Nu mag je meedenken vooraf en bijvoorbeeld nadenken over people flow. Door hier vooraf over mee te beslissen, kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat er met minder liften meer mensen kunnen worden vervoerd.
De oude situatie zorgde voor een gat tussen nieuwbouwfase en gebruikersfase. Vroeger lag het risico bij de opdrachtgever. Met DBFMO is dit meer gespreid, maar het is heel belangrijk om van te voren een goed Plan van Eisen te hebben."

Evert Visser, Directeur Mitsubishi E. Europe
- Leverancier aan het einde van de cyclus.
“Van begin tot eind een goed product neerzetten, dat is DBFMO. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele proces zorgt voor betere eindproducten vanuit transparantie. DBMFO zorgt dat je nadenkt over TCO en over hogere kwaliteit in zijn totaliteit. Langere verantwoordelijkheid zou moeten zorgen voor een beter resultaat.“

Naast voordelen ook nadelen?

Naast de vele voordelen is er ook een nadeel. Het kan voorkomen dat de klant en de opdrachtnemer een zeer lange contractperiode kiezen; hoe kun je, met een vooraf bepaalde prijs, voor 20 of 30 jaar een contract afsluiten als de wereld er over vijf jaar compleet anders uit kan zien?

Door DBFMO contracting kunnen betere keuzes worden gemaakt omdat men een samenwerking voor een langere looptijd aangaat en verantwoordelijk is. Hierdoor worden keuzes maakt voor kwalitatief betere producten. Ook bij liften, juist doordat iedereen binnen de keten verantwoordelijk is voor een langere periode van het functioneren van de lift.

Transparantie in de bouwfase, gedeelde verantwoordelijkheid en risicospreiding, een hogere kwaliteit en een goed Plan van Eisen zijn termen die er in dit gesprek aan de round table tijdens Building Holland naar voren kwamen. Wij blijven het volgen.

 

Twitter: #hetnieuwebouwen