Stappen tot Meerjarenonderhoudsbegroting

Bij het op conditie houden van een lift zijn naast het reguliere onderhoud werkzaamheden noodzakelijk om het comfort te verbeteren en storingen te voorkomen. Daarom zal jaarlijks rekening gehouden moeten worden met investeringen. Naarmate het aantal liften van een eigenaar groter wordt, is spreiding van de kosten over een langere periode eenvoudiger in te plannen.

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

De budgetten die jaarlijks beschikbaar gesteld moeten worden, zouden van jaar tot jaar ongeveer op hetzelfde bedrag uit moeten komen. Zodoende weet de eigenaar waar hij jaarlijks rekening mee moet houden. Dit wordt eenvoudiger te realiseren naar gelang het liftenbestand groter is. Eurlicon kan u daarbij heel goed helpen. Wij houden meestal 10 jaar aan, maar het kan uiteraard ook langer of korter zijn. Per lift zijn afwegingen te maken wanneer er liftonderdelen vervangen moeten worden. Van invloed zijn onder andere het publiek dat de lift gebruikt, de opstelling van de lift, het aantal liftbewegingen per dag en de conditiewensen van de klant.

Om tot een verantwoorde MJOB te komen zijn een aantal stappen te doorlopen. Eurlicon gebruikt hiervoor een speciaal ontwikkeld computerprogramma. Hierdoor wordt de meest gunstige situatie gecreëerd.

Door de efficiënte en transparante begeleiding van Eurlicon weten de opdrachtgever en de onderhoudspartij waar zij aan toe zijn, en zijn discussies nagenoeg uitgesloten.