Woningcorporaties in Noordoost Nederland kiezen voor Eurlicon

Eurlicon is al langere tijd actief in het Noordoosten van Nederland. De afgelopen periode hebben ook Actium te Assen, IJsseldal Wonen te Twello, St. Joseph te Almelo, Woonservice te Westerbork en Woonzorg VvE Beheer te Deventer met Eurlicon een meerjarenovereenkomst afgesloten om zich door ons te laten ondersteunen in het liftbeheer.

LiftAssist

Onderstaande bedrijven maken onder andere gebruik van onze LiftAssist-diensten. De werkzaamheden die wij onder andere voor hen uitvoeren zijn het opstellen van een meerjarenbegroting, het beoordelen en behandelen van offertes en facturen, het organiseren van periodiek overleg met onderhoudsbedrijven en het bewaken of de contractafspraken over onderhoud goed worden nageleefd. De reden dat deze bedrijven hebben gekozen voor het inschakelen van Eurlicon is dat zij het liftbeheer zowel technisch als administratief beter onder controle willen hebben.

Wij danken deze bedrijven voor het in Eurlicon gestelde vertrouwen.