1 oktober: Een belangrijke dag voor uw contract!

1 oktober is voor veel onderhoudspartijen een belangrijke dag. Want op deze dag weten zij of de klant het volgende jaar bij hen zal blijven of niet. Of wellicht hebben zij er nieuwe klanten bij die naar hen zijn overgestapt. Eurlicon kan u helpen bij de invulling van uw contract met uw onderhoudspartij.

Contract met onderhoudspartij

Voor de klant is de periode voor 1 oktober het moment om het contract met de onderhoudspartij eens goed door te lopen, en om na te denken of het huidige contract nog aan de wensen voldoet. Is dat niet het geval, dan kan het contract over het algemeen voor 1 oktober nog aangepast worden.

Voor de onderhoudspartij is het de periode om na te gaan of de klant nog tevreden is met het huidige contract, en zo niet, hoe de klant mogelijk behouden kan worden met een nieuw, aangepast contract.

Wanneer u twijfelt over de invulling van het contract, kunt u zich laten adviseren door Eurlicon. Eurlicon zal dan met een objectief oogpunt samen met u bekijken welke invulling het beste bij u past.