Lala

Zorgpartners Midden-Holland: "Kennis en daadkracht in huis gehaald"

Zorgpartners Midden-Holland is de grote aanbieder van diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Midden-Holland. Vanuit zeventien locaties kunnen bewoners en cliënten uit de wijk à la carte diensten afnemen. Als verantwoordelijke voor het totale gebouwonderhoud stichtingsbreed zette Wim Farla de liftexpertise van Eurlicon in.

"Gezien de cliënten/bewoners van Zorgpartners Midden-Holland is het functioneren van de liften essentieel voor onze bedrijfsvoering. In het verleden waren er naar onze mening te veel storingen en klachten over het onderhoud van de liften. Er was geen inzicht in de werkzaamheden van de liftonderhoudsbedrijven en we hadden we per locatie afwijkende afspraken over onderhoud."

Bestek en beheer
"De hiervoor geschetste situatie was ongewenst. Daarom hebben we besloten een op maat geschreven onderhoudsbestek voor de liften te gaan hanteren, en het dagelijks beheer van de liften uit te gaan voeren met de hulp van lifttechnisch specialisten. We hebben om verschillende redenen voor Eurlicon gekozen.

"Ten eerste hebben wij veel vertrouwen in het kennisniveau van de adviseurs van Eurlicon. De kennis vanuit de holding waar Eurlicon deel vanuit maakt, wordt namelijk steeds up-to-date gehouden. Ten tweede staat Eurlicon onafhankelijk ten opzichte van alle liftbedrijven."

Gezamenlijke prestatie
In de praktijk blijkt dat het door Zorgpartners Midden-Holland en Eurlicon samen geschreven bestek prima aan onze verwachtingen voldoet. Voor hetzelfde bedrag aan liftonderhoud - of zelfs minder dan vroeger - hebben wij nu betere afspraken, een hogere kwaliteit en assistentie bij het beheer door Eurlicon. Onze ervaring is dat we door het inschakelen van Eurlicon een stuk kennis en daadkracht in huis hebben gehaald. Tevens is er inzicht ontstaan over wat er allemaal rond onze liften speelt. Dit resulteert in betere begrotingen en meer grip op onze investeringen."

"Zorgpartners Midden-Holland heeft verstand van zorg voor mensen, Eurlicon heeft verstand van zorg voor liften. Het blijkt een goede combinatie!"